Odporne na Wysokie Temperatury Powłoki o Wysokiej Emisyjności

Firma GreenEco oferuje Państwu innowacyjną technologię nanoszenia warstw nano-ceramicznych do zastosowań w dużych przemysłowych urządzeniach grzewczych, które nie tylko skutecznie zabezpieczają powierzchnie rur i wymurówek przed wysokotemperaturową degradacją, ale także znacząco poprawiają sprawność urządzeń grzewczych i zwiększają wydajność procesów produkcyjnych. Systemy zabezpieczeń GreenCoat-HE to materiały ceramiczne o wysokiej emisyjności i reemisyjności promieniowania cieplnego, opracowane specjalnie do opalanych gazem przemysłowych urządzeń grzewczych pracujących w zakresie temperatur do 1650 °C.

Nasze powłoki emisyjne zapewniają zwiększony transfer ciepła, oszczędności energii, wzrost produkcji, redukcję przestojów, zwiększoną trwałość materiałów i gwarantują niższy poziom emisji do atmosfery. W zależności od rodzaju konkretnej instalacji, typowe oszczędności dla sektora gazu ziemnego i ropy naftowej wynikające z zastosowania powłok emisyjnych wynoszą 3 – 10%.

Powłoki GreenCoat-HE mogą być nanoszone w warunkach warsztatowych, na etapie produkcji, jak również na obiektach podczas planowych przestojów operacyjnych, na istniejących materiałach ogniotrwałych i powierzchniach metalicznych. Dzięki powłoce, energia promieniowania i konwekcyjna z palników i gorących gazów jest absorbowana na powierzchni powłoki i następnie równomiernie wypromieniowana w całym urządzeniu, tworząc równomierny rozkład temperatury. Bez powłoki tracona jest cenna energia, ponieważ wymurówka działa jako „magazyn ciepła” podczas cyklicznej pracy.

Po zastosowaniu GreenCoat-HE, energia cieplna pochłonięta przez powłokę jest ponownie wypromieniowana i następnie pochłonięta przez chłodniejszy produkt. Dzięki temu, izolacja ogniotrwała pracuje w niższej temperaturze i „zachowuje” mniej energii cieplnej/ mniejsze straty.

Usługa nanoszenia powłok z zastosowaniem materiałów GreenCoat-HE wykonywana jest przez naszą firmę partnerską TMC Poland Sp. z o.o.

Więcej informacji znajdziecie Państwo:

Po więcej informacji lub w celu uzyskania indywidualnych rozwiązań proszę o kontakt na:
greeneco@greeneco.com.pl