Zastosowania - Energetyka

Ekstremalne warunki, w których pracują konstrukcje i urządzenia w przemyśle energetycznym, wymagają stosowania specjalistycznych zabezpieczeń i materiałów ochronnych.
Niezabezpieczone elementy narażone są na wysokotemperaturową korozję, erozję i zanieczyszczenia, które powodują większą, często nieprzewidywalną ilość przestojów, zwiększają koszty konserwacji oraz zmniejszają żywotność konstrukcji i sprawność/wydajność urządzeń.
W zależności od problemu i wymagań eksploatacyjnych, możemy zaproponować Państwu skuteczne rozwiązanie.

 • Nasze powłoki ceramiczne GreenEco oraz metaliczne TuffStuff i TuffCorr są specjalnie przystosowane do pracy w nowoczesnych kotłach energetycznych, opalanych węglem lub biomasą.
 • Powłoki z metali amorficznych, Tuff-888, gwarantują najwyższą ochronę w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.
 • Powłoki ceramiczne doskonale chronią powierzchnie przeciwko wysokotemperaturowej korozji.
 • Stosowane przez nas najnowszej generacji powłoki emisyjne GreenCoat-HE znacznie podnoszą wydajność procesów produkcyjnych.
 • Termoizolacyjne powłoki nano-ceramiczne z grupy TC-100 pozwalają na znaczne obniżenie temperatury powierzchni urządzeń (zbiorniki, armatura, rurociągi, zmniejszając jednocześnie straty energii. Zastosowanie tych powłok pozwala na obniżenie strat energii o około 10% – 15%.

Firma GreenEco oferuje Państwu najnowsze innowacyjne rozwiązania dotyczące podniesienia wydajności procesów technologicznych a tym samym zapewniające znaczne oszczędności związane z zmniejszonym zużyciem paliwa gazowego, ochrony przeciwkorozyjnej elementów, ograniczenia emisji CO2.

Mniej energii pochłaniane przez wykładzinę ogniotrwałą, oznacza większą sprawność systemu. Większa sprawność to szybsze nagrzewanie (skrócony czas cyklu), co z kolei daje znaczną redukcję kosztów. Typowe oszczędności dla sektora gazu ziemnego i ropy naftowej wynikające z zastosowania powłok emisyjnych wynoszą średnio od 3% aż do 10%.

Proponowane technologie nanoszenia wysokoemisyjnych warstw nano-ceramicznych do zastosowań w dużych przemysłowych urządzeniach grzewczych, nie tylko skutecznie zabezpieczają powierzchnie rur i wymurówek przed wysokotemperaturową degradacją, ale także znacząco poprawiają sprawność urządzeń grzewczych i zwiększają wydajność procesów produkcyjnych. Systemy zabezpieczeń GreenCoat-HE to materiały ceramiczne o wysokiej emisyjności i reemisyjności promieniowania cieplnego, opracowane specjalnie do opalanych gazem przemysłowych urządzeń grzewczych pracujących w zakresie temperatur do 1650 °C. Nasze powłoki emisyjne zapewniają zwiększony transfer ciepła, oszczędności energii, wzrost produkcji, redukcję przestojów, zwiększoną trwałość materiałów i gwarantują niższy poziom emisji do atmosfery.

Najważniejsze cechy GreenCoat-HE obejmują:

 • Zastosowania do 1650°C
 • Wysoka odporność na szoki termiczne
 • Przyczepność - siła wiązania ponad 350 barów
 • Typowe grubości, w zależności od warunków – 50 – 100 μm
 • Emisyjność w przedziale 0.85 – 0.95 (dla porównania, typowe materiały ogniotrwałe mają emisyjność na poziomie 0,4 – 0,6)

Typowe zastosowania

Powłoki ceramiczne GreenEco i GreenCoat-HE oferują sprawdzone rozwiązania poważnych problemów występujących w kotłach elektrowni. Poniżej przedstawiono typowe zastosowania oferowanych przez nas materiałów:

 • Zabezpieczenia obudowy kotłów
 • Ściany szczelne i rury kotłowe
 • Przegrzewacze
 • Wymienniki ciepła
 • Kotły i piece - materiały ogniotrwałe
 • Systemy odprowadzenia spalin
 • Kominy
 • Grzejniki
 • Uszczelnienia powłok metalicznych

Cechy i zalety

Oferujemy sprawdzone produkty przeznaczone do pracy w ekstremalnych temperaturach, atmosferze korozyjnej, w warunkach erozji i przeciwdziałające nalotom. Odpowiednio dobrany materiał nanosimy na specjalnie przygotowane podłoża stalowe i wymurówki, tworząc monolityczną barierę która będzie się sprawdzać w najtrudniejszych warunkach pracy kotła.
Korzyści:

 • Mniejsze koszty konserwacji
 • Mniejsza ilość napraw i przestoi
 • Większa wydajność
 • Wydłuża żywotność każdej powierzchni
 • Osłania przed ścieraniem, uderzeniami i agresywnym środowiskiem
 • Ochrona przed korozją
 • Materiał przylega do prawie dowolnego podłoża, niezależnie od kształtu i wielkości
 • Materiał pracuje razem z podłożem uwzględniając rozszerzalność cieplną podłoża
 • Możliwość stosowania w najwyższych temperaturach

Usługa nanoszenia powłok świadczona jest wspólnie z naszą firmę partnerską TMC Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy do kontaktu w celu zaproponowania indywidualnych rozwiązań!
greeneco@greeneco.com.pl