Systemy i technologia HVAF firmy Kermetico

Sprzedaż Urządzeń HVAF firmy Kermetico

GreenEco jest oficjalnym dystrybutorem urządzeń HVAF firmy Kermetico w Polsce.

HVAF – Opis Procesu Natrysku Naddźwiękowego Powietrze-Paliwo

Naddźwiękowy Natrysk Powietrze-Paliwo Kermetico (Kermetico HVAF) jest procesem wytwarzającym wysokiej jakości powłoki z metali, stopów, węglików i borków na podłożach metalicznych.

Materiał powłokowy w formie proszków stopowych lub kompozytowych podawany jest do palnika Kertmetico HVAF. Palnik używa sprężonego powietrza do spalania paliwa (propanu, propylenu, gazu ziemnego itp.) wytwarzając wysokiej prędkości strumień gazów powstających w procesie spalania. W strumieniu tym proszek jest podgrzewany i przyspieszany, by w momencie uderzenia o podłoże detalu wytworzyć powłokę.

Jakość i wydajność grupy systemów Kermetico wynika ze stosunkowo niskiej temperatury zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej, w połączeniu z osiowym podawaniem proszku poprzez długą komorę spalania, gdzie niska prędkość gazu zezwala na wystarczająco długi czas stopniowego ogrzewania cząstek proszku. Przyspieszenie materiałów występuje w dyszy o dużej średnicy. Duża średnica dyszy potrzebna jest do przepływu znacznej objętości azotu, obecnego w używanym do spalania powietrzu. Zapewnia to także, że ściany dyszy nie oddziałują z cząsteczkami. Pozwala to na stosowanie dyszy, która jest na tyle długa, że możliwe jest odpowiednie przyspieszenie proszku, zwykle od 800 do ponad 1200 m/s. W komorze spalania stosuje się katalityczny wkład ceramiczny w celu zapewnienia szerokiego zakresu stabilnych parametrów spalania.

Precyzyjna kontrola temperatury proszku na granicy punktu topnienia and wysokie prędkości zderzenia cząsteczek z podłożem są charakterystycznymi parametrami odróżniającymi proces HVAF firmy Kermetico od innych.

Jakość Powłoki HVAF

Temperatura spalania mieszanin powietrzno-paliwowych jest zazwyczaj o 1000 ° C niższa niż w spalaniu tlenowo-paliwowowym. Ta niższa temperatura jest idealna do stopniowego ogrzania cząstek metali i węglików spiekanych do lub nieznacznie powyżej temperatury topnienia metali. W porównaniu z procesami HVOF, początkowa zawartość tlenu w mieszaninie gazowej, jest 5-krotnie niższa dla procesu HVAF.

Oba te czynniki zapobiegają utlenianiu metalu i rozkładowi węglików oraz dyfuzji węglików do metalicznej osnowy. Czynniki te pozwalają na utrzymanie przez powłokę oryginalnej plastyczności proszkowego materiału powłokowego, nawet jeśli twardość powłoki węglika spiekanego przekracza 1700 HV300.

Systemy HVAF Kermetico

Urządzenie Kermetico AK HVAF nanosi powłoki z 5-6 razy wyższą wydajnością, o 20-30% wyższą sprawnością osadzania i z 30% mniejszym rozrzutem niż każdy inny system HVOF. Wybierając Kermetico AK, producent powłok HVOF obniża koszt produkcji o co najmniej 50% tych ponoszonych przez konkurentów stosujących HVOF, a dzięki lepszej jakości powłok uzyskuje dodatkową przewagę nad konkurencją.

WC/Co/Cr właściwości powłokiTypowa dla HVOFKermetico HVAF – konfiguracja palnika
EconomyBalancedUltra-quality
Sprawność procesu, %40-5560-7048-5836-42
Twardość, HV3001050-12501050-12501250-13501350-1600+
Porowatość (metalografia) poniżej 0.8poniżej 0.8poniżej 0.8poniżej 0.8
Przyczepność (dla grubości 1.00 mm), MPa80+
Chropowatość powierzchni po natrysku, µm3.5-4.51-3.2
Maksymalna grubość powłoki, mm121231.5

Urządzenie Kermetico AK jest także stosowane do nanoszenia powłok z Ag, Al, Cu, Sn, Ti i innych materiałów, uważanych za nietypowe dla HVOF.

Utleniacz i chłodziwo: Sprężone powietrze, Ciśnienie w przedziale 8-11.5 bar (115-165 PSIG).

Paliwo: Propan, Propylen, Propan-Butan (LPG), lub gaz naturalny. Ciśnienie: 7-11.5 bar (100-165 PSIG).

Palniki AK HVAF KermeticoPalnikOpisMax wydajność/h
kerm-1AK7Duże detale o średnicy powyżej poniżej 200 mm33+ kg
Palnik dużej mocy z szerokim zakres ciśnień w komorze spalania do nanoszenia wysokiej jakości powłok na dużych powierzchniach. Najniższy koszt natrysku dużych detali. Najniższy stopień utlenienia materiału powłokowego.
AK6Uniwersalny palnik do węglików dla detali o średnicy 5-250 mm28 kg
Palnik zaprojektowany do natrysku węglika wolframu na detale o różnorodnej geometrii. 70% mocy palnika AK7.
kerm-2AK5Mały palnik do natrysku małych detali15 kg
Powłoki z metali, stopów i węglików dla detali o średnicy poniżej 200 mm, średnicy wewnętrznej od 200 mm , cienkościenne złożone kształty.
kerm-3AK-HHPalnik ręczny do natrysku skomplikowanych geometrii15 kg
Uniwersalny palnik ręczny wyposażony z uchwytem do robota. Do natrysku metali, stopów I węglików. Waga palnika: 2.5 kg (5 lbs.)
kerm-4AK-IDMinimalna średnica wewnętrzna 80 mm Głowica obrotowa, średnica minimum 100 mm5 kg
Chłodzenie powietrzem; wielogodzinna praca przy natrysku średnic wewnętrznych. Kąt natrysku – 90°.
kerm-5AK-IDMinimalna średnica wewnętrzna 80 mm Głowica obrotowa, średnica minimum 100 mm5 kg
Chłodzenie powietrzem; wielogodzinna praca przy natrysku średnic wewnętrznych. Kąt natrysku – 90°.

Każdy palnik, z wyjątkiem palników ID może być skonfigurowany do Ultra (najwyższe prędkości), Economy (najwyższa sprawność/ DE), lub Balanced I mogą być używane trybie przygotowania powierzchni (piaskowanie), jak i nanoszenia powłoki.

Konsole sterujące i podajniki proszku Kermetico


Wybrane funkcje Systemów AK Kermetico

  • Przemysłowy Kontroler/tablet IP67 + Sterownik PLC;
  • Nieograniczona liczba zapisanych programów;
  • Jeden system pasuje do wszystkich palników;
  • Różnorodność podajników proszkowych i parowników gazowych;
  • Wykonane na specjalne zamówienie systemy i palniki;
  • i więcej.

Zapraszamy do współpracy!