FST – Flame Spray Technologies

GreenEco jest przedstawicielem grupy FST która zajmuje się technologiami powiązanymi z natryskiwaniem cieplnym – urządzeniami, materiałami oraz badaniami i rozwojem nowych rozwiązań technicznych.
Po więcej informacji zapraszamy na:

www.fst.nl/

Flame Spray Technologies

FST to dynamiczna, innowacyjna i doświadczona firma zajmująca się technologiami natrysku cieplnego z naciskiem na tworzenie pełnych systemów do produkcji powłok, o wysokiej jakości i niezawodności. FST posiada doświadczenie, wiedzę i zasoby, aby zapewnić pełne wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań dla konkretnych problemów związanych z zabezpieczeniem powierzchni.

Systemy pod klucz

Firma FST zaprojektowała, wyprodukowała i zainstalowała wiele systemów i projektów „pod klucz” na całym świecie, dla różnych branż i zastosowań.
Systemy powlekania „pod klucz” są w pełni opracowanymi i zintegrowanymi urządzeniami, zaprojektowanymi w celu oferowania najlepszych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Zazwyczaj system obejmuje główne urządzenie do powlekania i sterowania oraz wszystkie wymagane elementy peryferyjne, takie jak dźwiękoszczelne kabiny, roboty, obrotnice, odpylacze itp. Te elementy są w pełni zintegrowane w celu pracy w trybie automatycznym. To rozwiązanie umożliwia to użytkownikowi monitorować i kontrolować stan operacyjny oraz wszystkie funkcje alarmowe.

Przegląd projektu pod klucz:

 • Projektowanie
 • Urządzenia do natryskiwania cieplnego
 • Zarządzanie projektem
 • Instalacja
 • Szkolenia
 • Końcowe odbiory
 • Transfer know-how / podniesienie kwalifikacji
 • Serwis techniczny

HVOF

FST oferuje kompletne zestawy palników do natrysku HVOF, w tym wszystkie akcesoria, takie jak kable i węże, dysze chłodzące itp. oraz elementy wspomagające.


HVOF to system natryskiwania cieplnego wykorzystujący spalanie gazów, takich jak wodór lub paliwa ciekłe, takie jak nafta. Paliwo i tlen mieszają się i atomizują w obszarze spalania w sposób kontrolowany, gdzie monitorowany jest prawidłowy tryb spalania i ciśnienie.

Możliwość osiągania wysokiego ciśnienia w komorze spalania palnika eGun™, pozwala na uzyskanie większej prędkości cząstek proszków. Zapewnia to wytwarzanie powłok o wysokiej jakości, o dużej gęstości oraz bardzo niskiej zawartości tlenków.

Typowe materiały powłok:

 • Stopy na bazie niklu i kobaltu
 • Triballoy, Inconel, Stelit
 • Stopy na bazie żelaza
 • AISi, 316L
 • Węgliki, cermetale, MCrAlY

Typowe zastosowania:

 • Odporność na ścieranie w skutek przesuwania, ścierania, erozji itp.
 • Odporność chemiczna
 • Aplikacje wysokotemperaturowe

Natrysk plazmowy

FST oferuje kompletne zestawy palników do natrysku plazmowego, w tym wszystkie akcesoria, takie jak kable i węże, dysze chłodzące oraz elementy wspomagające.


W procesie natryskiwania cieplnego za pomocą plazmy argon przepływa między elektrodą a dyszą, gdzie wydziela się przemienny łuk elektryczny wysokiej częstotliwości lub wysokiego napięcia który jonizuje strumień gazu. Poprzez zwiększenie prądu łuku łuk zagęszcza się i zwiększa stopień jonizacji. Ma to wpływ na zwiększenie mocy, a także, w wyniku ekspansji gazu, zwiększenie prędkości strumienia gazu.

W przypadku plazmy wytworzonej tylko przez argon wymaga ona bardzo dużego prądu (zwykle 800 do 1000 amperów), aby wytworzyć wystarczającą moc do stopienia większości materiałów. Przy tym poziomie prądu prędkość może być zbyt wysoka aby umożliwić stopienie materiałów o wysokiej temperaturze topnienia. Dlatego, aby zwiększyć moc do poziomu dostatecznie wysokiego, aby stopić materiały ceramiczne, konieczna jest zmiana właściwości termicznych i elektrycznych strumienia gazu. Zwykle odbywa się to przez dodanie gazu wtórnego do strumienia gazu plazmowego (najczęściej wodoru).

Po ustaleniu odpowiedniego strumienia gazu dla rozpylanego materiału, wsad zasilający (materiał w różnych postaciach proszku) jest wtryskiwany do strumienia gazu.

Typowe materiały powłok:

 • Ceramika
 • Węgliki i cermetale
 • Stopy na bazie żelaza, niklu i kobaltu
 • Materiały ścierne

Typowe zastosowania:

 • Odporność na ścieranie w skutek przesuwania, ścierania, erozji itp.
 • Odporność na korozję
 • Bariery termiczne
 • Kombinacje

Natryskiwanie Cold Spray

FST oferuje kompletne urządzenia i stanowiska do natryskiwania na zimno (Cold Spray), łącznie z wszelkimi komponentami wspomagającymi.


Natrysk Cold Spray oferowany przez FST można uznać za modyfikację technologii „HVOF”, w której energia kinetyczna wzrasta, a energia cieplna jest obniżana. Dzięki Cold Spray można natryskiwać powłoki nie wykazujące utlenienia.

Cząstki materiału powłokowego są przyspieszane w ogrzanym strumieniu gazu (600°C), do prędkości powyżej 1000m/s. Ekstremalnie wysoka prędkość cząstek w połączeniu z niskimi wynikami temperatury cząstek skutkuje bardzo gęstymi i wolnymi od tlenków powłokami.

Typowe materiały powłok: Materiały i stopy sferoidalne, Zn, Al, Ni, Ti, Cu, Ag, NiCr, CuAl, MCrAlY itp

Materiały wysokiej klasy: Nob lub Tantal

Typowe zastosowania:

 • Przewodność elektryczna i cieplna
 • Wstępne rozmieszczenie miejsc do lutowania
 • Ochrona przed korozją
 • Odtworzenie wymiarów elementów

Natrysk łukowy

FST oferuje kompletne zestawy palników do natrysku łukowego, w tym wszystkie akcesoria, takie jak kable i węże, dysze chłodzące oraz elementy wspomagające.


Ta forma natryskiwania cieplnego wykorzystuje drut jako materiał wsadowy. Łuk elektryczny jest użyty jako źródło ciepła poprzez wykorzystanie dwóch przewodów przewodzących prąd. Gdy przewody są doprowadzane do siebie, zwarcia prądu elektrycznego między przewodami tworzą temperaturę około 4000°C. Ta temperatura powoduje, że końcówki drutu topią się, a następnie sprężone powietrze lub gaz obojętny jest używany do atomizacji i przyspieszania podawanego metalu w kierunku podłoża.

Jedną z zalet tego systemu jest to, że dwa różne druty mogą być używane jednocześnie do wytwarzania pseudostopu. Dostępne są również druty rdzeniowe do produkcji powłok o unikalnych właściwościach.

Proces ten jest często stosowany w przypadku dużych obszarów aby zapewnić odporność na korozję na dużych elementach lub do odbudowy zużytych elementów.

Typowe materiały powłok:

 • Stopy na bazie żelaza
 • Stopy na bazie niklu
 • Stopy miedzi
 • Stopy aluminium, cynku, Al / Zn
 • Stopy Babbit

Typowe zastosowania:

 • Odporność na zużycie
 • Ochrona przed korozją
 • Odtworzenie wymiarów elementów

Natrysk płomieniowy (druty)

FST oferuje kompletne zestawy palników do natrysku ogniowego, łącznie z elementami wspomagającymi.


Jest to użyteczny proces do nakładania stosunkowo niedrogich powłok które zazwyczaj zawierają wysokie poziomy tlenków i wysoką porowatość. Powłoki te posiadają możliwość uzyskania szorstkiego wykończenia powierzchni. Proces polega na reakcji chemicznej między tlenem a paliwem w celu wytworzenia źródła ciepła. To źródło ciepła wytwarza strumień gazu o temperaturze powyżej 3000°C przy prawidłowo zrównoważonych warunkach pomiędzy tlenem i acetylenem.

Materiał wsadowy, który ma być rozpylany, jest podawany do płomienia w postaci drutu, a sprężone powietrze jest następnie wykorzystywane do rozpylania stopionego metalu i przyspieszania cząstek na podłożu.

Między innymi proces ten jest zwykle stosowany do nakładania materiałów powłok wiążących lub materiałów do zastosowań związanych z odpornością na korozję.

Natrysk płomieniowy (proszek)

FST oferuje kompletne zestawy palników do natrysku ogniowego, łącznie z elementami wspomagającymi.


Proces natrysku płomieniowego dla materiałów proszkowych wykorzystuje podobną technologię jak proces natrysku płomieniowego dla drutów. Główną zaletą tego procesu jest to, że znacznie szerszy zakres materiałów (takich jak stopy samoutwardzalne na bazie niklu lub kobaltu lub materiały ceramiczne) może być łatwo przetwarzany w formę proszku, dając większy wybór powłok. Wiele stopów nie może być wytwarzanych w postaci drutu, lub taka forma jest problematyczna – z tego względu proces dla materiałów proszkowych został opracowany.

Proces polega na reakcji chemicznej między tlenem a paliwem w celu wytworzenia źródła ciepła. To źródło ciepła wytwarza strumień gazu o temperaturze powyżej 3000°C przy prawidłowo zrównoważonych warunkach pomiędzy tlenem i acetylenem. Materiał wsadowy który ma być rozpylany jest podawany do płomienia w postaci proszku, a następnie poprzez rozszerzenie termiczne gazów jest atomizowany i przyspieszany na docelowe podłoże.

Typowe materiały powłok:

 • Samotopliwe stopy
 • Stopy na bazie żelaza
 • Stopy na bazie niklu
 • Ceramika i cermetale
 • Materiały ścierne

Typowe zastosowania:

 • Odporność na zużycie
 • Ochrona przed korozją
 • Odporność chemiczna
 • Odtworzenie wymiarów elementów

Porównanie efektywności rozwiązań