Systemy Liburdi

GreenEco jest przedstawicielem grupy Liburdi zajmującą się specjalistycznymi technologiami systemów i usług w zakresie metalurgii, spawania i oprogramowania.
Po więcej informacji zapraszamy na:

www.liburdi.com

Liburdi

Liburdi Automation jest liderem w branży w opracowywaniu zautomatyzowanych systemów spawalniczych do zastosowań przy turbinach, lotnictwie i w zakładach produkcyjnych. Liburdi posiada nie tylko szeroką wiedzą z zakresu metalurgii, inżynierii, robotyki i sterowania. Wszystkie zautomatyzowane systemy spawalnicze Liburdi można dostosować do konkretnych wymagań. Linia automatycznych systemów spawalniczych LAWS™ firmy Liburdi to standard branżowy przy spawaniu łopatek turbin i sprężarek, natomiast automaty spawalnicze Dabber® są szeroko stosowane w aplikacjach uszczelnień i wirników.
Liburdi w swojej ofercie posiada także linię precyzyjnych źródeł prądu spawalniczego Pulsweld®, które są znane z dokładności i powtarzalności, ze sprawdzoną wydajnością w przemyśle lotniczym, jądrowym, medycznym, motoryzacyjnym, w fabrykach rur oraz w projektach B&R. Źródła zasilania Pulsweld® są dostępne zarówno w konfiguracji GTAW jak i PAW, a wraz z opatentowanymi systemami zmiennych biegunowości są technologiami wybieranymi w krytycznych zastosowaniach spawania lotniczego, takich jak kosmiczne pojazdy nośne.


Systemy LAWS1000

Typowe zastosowania zautomatyzowanych systemów spawalniczych – LAWS 1000 ze zintegrowanym robotem i systemem spawalniczo-wizyjnym:

Łopatki sprężarkowe LPC, IPC i HPC
Wirniki sprężarek, BLISK / IBR (zintegrowane wirniki łopatkowe)
Ostrza turbinowe HPT, IPT i LPT
Model podwieszonej suwnicy LAWS1000 o 3-6 osiach jest w stanie pomieścić wiele urządzeń.
Trójwymiarowe obrazowanie i przetwarzanie obrazu Liburdi Vision System ™ (LVS) jest odpowiedzialne za ścieżkę przejścia i parametry spawania. LVS jest w pełni zintegrowany z opartym na komputerze sterownikiem Liburdi Robotic Controller ™ (LRC) do monitorowania w czasie rzeczywistym podczas procesu spawania.


Opcje laserowe:

  • YAG, technologia zasilania laserem światłowodowym
  • Rama i architektura LAWS 1000 z obudową klasy 1
  • Ramię i kontroler
  • Pneumatyczne zabezpieczenie przed zerwaniem
  • Obwiednia robocza 18 „(46 cm) x 32” (81 cm) x 12 „(30 cm)
  • Typowy rozmiar części 24 „(60 cm) x 12” (30 cm)
  • System obserwacji obiektywu
  • Kontroler przepływu masy
  • Opcjonalne podawanie drutu
  • Recyrkulowany zbiornik na proszek

Oferujemy również opcję systemów „pod klucz” Liburdi, które obejmują opracowanie procesu spawania, badanie NDT, certyfikację metalurgiczną, szkolenie i uruchomienie. Konfiguracja dla różnorodnych zastosowań w lotnictwie i przemyśle, w tym ostrza HPT, osłonięte ostrza LPT, łopatki i uszczelki sprężarek.