Zastosowania - Petrochemia

Niezależnie, czy wymagana jest odporność chemiczna na korozję lub mechaniczna - na erozję, powłoki serii GreenEco, GreenCorr oraz TuffStuff i TuffCorr zapewniają najwyższą ochronę instalacji i szybki zwrot inwestycji. Oferujemy sprawdzone produkty, które zapewniają długotrwałą wydajność w przemyśle naftowym, gazowym włącznie z offshore. Nasze absolutnie szczelne powłoki antykorozyjne są stosowane w celu rozwiązania problemów związanych z korozją i bezpieczeństwem – w tym pożarów i wycieków które mogą bezpośrednio skazić środowisko naturalne. Nasze materiały są w stanie zwiększyć efektywność urządzeń, zredukować przestoje i wydłużyć trwałość chronionych powierzchni. Ponadto, nasze powłoki skutecznie redukują powstawianie nalotów wewnątrz kotłów oraz urządzeń operujących w wysokich temperaturach, wydłużając cykl pracy niewymagający konserwacji oraz zwiększają ich efektywność.

W zależności od występującego problemu lub oczekiwanego rezultatu, możemy Państwo zaproponować różnego typu powłoki i zabezpieczenia.

 • Stosowane przez nas powłoki wysokoemisyjne GreenCoat-HE znacznie podnoszą wydajność procesów produkcyjnych. Zastosowanie tych powłok w opalanych gazem instalacjach produkcyjnych przekłada na bardzo znaczne oszczędności finansowe wynikające z redukcji zużycia paliwa, zmniejszenia poziomu emisji CO2 oraz zwiększonej trwałości zabezpieczanych elementów (wymurówki, rury).
 • Najważniejsze cechy GreenCoat-HE obejmują:
 • • Zastosowania do 1650°C
  • Wysoka odporność na szoki termiczne
  • Przyczepność - siła wiązania ponad 350 barów
  • Typowe grubości, w zależności od warunków – 50 – 100 μm

Emisyjność w przedziale 0.85 – 0.95 (dla porównania, typowe materiały ogniotrwałe mają emisyjność na poziomie 0,4 – 0,6)

 • Termoizolacyjne powłoki nano-ceramiczne z grupy TC-100 pozwalają na znaczne obniżenie temperatury powierzchni urządzeń (zbiorniki, armatura, rurociągi, zmniejszając jednocześnie straty energii. Zastosowanie tych powłok pozwala na obniżenie strat energii o około 10% – 15%.
 • Oferowane przez nas powłoki GF-11-760R i GF-FR 21-50 to skuteczne bariery ogniowe. Ich zdolność do zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia sprawia, że są one idealnymi powłokami do wielu zastosowań, które wymagają klasyfikacji pod kątem palności. Ze względu na dużą liczbę wskaźników palności i dużą różnorodność powierzchni, które można pokryć, zdecydowanie zaleca się, aby przed nałożeniem tej powłoki rozważyć testy, certyfikację i jej zatwierdzenie. Uwaga: Ostateczna ognioodporność zależy od powlekanego podłoża, oraz grubości i gęstości powłoki.

Poza powłokami metalicznymi oraz ceramicznymi oferujemy szeroką gammę produktów uszczelniających, także przeznaczonych do zastosowań powiązanych z przepływem wody i ścieków, powłoki epoksydowe, poliasparaginowe, poliuretanowe i polimerowe przeznaczonych na posadzki, chemoodporne powłoki przemysłowe, kompozyty dla infrastruktury oraz odporne materiały przeznaczone na zadaszenia.

Usługa nanoszenia powłok świadczona jest wspólnie z naszą firmę partnerską TMC Poland Sp. z o.o. TMC Poland Sp. z o.o.

Typowe zastosowania naszych produktów:

 • Zabezpieczenie zbiorników i rur magazynowych
 • Obszary zapobiegawcze
 • Wiertnice i pompy
 • Platformy wiertnicze na morzu
 • Powłoki ochronne zbiorników
 • Urządzenia grzewcze (fired heaters)
 • Główny i wtórny Reformer
 • Piece do krakowania
 • Urządzenia do odzyskiwania siarki (SRU)
 • Spalarnie odpadów
 • Systemy utleniania termicznego
 • Palniki, Flary

Zapraszamy do kontaktu w celu zaproponowania indywidualnych rozwiązań!
greeneco@greeneco.com.pl