Systemy PTA (plasma transferred arc)

Firma Greeneco jest dystrybutorem urządzeń do napawania plasma transferred arc (PTA).

Oferowane przez nas systemy PTA, są zróżnicowane i mogą być przystosowane do specyficznych wymagań klienta. Mogą być przystosowane do regeneracji specyficznych części jak np. zawory, ślimaki do wtryskarek. W zależności od potrzeb mogą to być urządzenia manualne, bądź całkowicie lub częściowo zautomatyzowane. Dodatkowo, doskonale zaprojektowane palniki do obróbki powierzchni zewnętrznych bądź wewnętrznych, niewymagające specjalnej konserwacji, zapewniają bezkonkurencyjną niezawodność oferowanych systemów PTA.

Napawanie plazmowe PTA (Plasma Transferred Arc) polega na stopieniu w łuku plazmowym o temperaturze 10 000 ÷ 25 000 °C materiału napawanego w postaci proszku lub drutu.

W procesie tym materiał napawany łączy się z nadtopionym materiałem podłoża, tworząc jednorodną, gęstą, o wysokiej czystości metalurgicznej i dużej twardości napiorę. Wysoka temperatura procesu i duża koncentracja energii zapewnia niewielką głębokość wtapiania materiału napawanego w materiał części regenerowanej przy jednocześnie doskonałym połączeniu powłoki z podłożem i niewielkiej szerokości strefy wpływu ciepła.

Metoda ta stosowana jest w celu regeneracji lub ulepszania własności warstwy wierzchniej części maszyn, przykładowo:
narzędzi skrawających, krawędzi tnących narzędzi do prac ziemnych, zaworów, gniazd zaworowych, silników, czopów walców hutniczych, części hydraulicznych, walce.

Zapraszamy do współpracy!