Powłoki emisyjne

GreenEco oferuje Państwu innowacyjną technologię zabezpieczeń przemysłowych urządzeń grzewczych, poprawiającą znacząco wydajność procesów produkcyjnych.
Systemy zabezpieczeń GreenCoat to materiały ceramiczne o wysokiej emisyjności i re-emisyjności promieniowania cieplnego, opracowane specjalnie do przemysłowych urządzeń grzewczych pracujących w zakresie temperatur do 1315 °C. Nasze powłoki emisyjne zapewniają zwiększony transfer ciepła, oszczędności energii, wzrost produkcji, redukcję przestojów, zwiększoną trwałość materiałów i niższy poziom emisji do atmosfery. Typowe oszczędności dla sektora gazu ziemnego i ropy naftowej wynikające z zastosowania powłok emisyjnych mogą wynosić średnio 5-10%.

Powłoki GreenCorr mogą być nanoszone w warunkach warsztatowych, na etapie produkcji, jak również na obiektach podczas planowych przestojów operacyjnych, na istniejących materiałach ogniotrwałych (wymurówkach) i powierzchniach metalicznych. Dzięki powłoce, energia promieniowania i konwekcyjna z palników i gorących gazów jest absorbowana na powierzchni powłoki i następnie równomiernie wypromieniowana w całym urządzeniu, tworząc jednostajny rozkład temperatury.

Powłoki GreenCorr odzyskują cenną energię, która normalnie jest tracona ponieważ wymurówka działa jako „magazyn ciepła” podczas cyklicznej pracy.
Po zastosowaniu powłok GreenCorr, energia cieplna pochłonięta przez powłokę jest ponownie wypromieniowana i następnie pochłonięta przez chłodniejszy produkt. Dzięki temu, izolacja ogniotrwała pracuje w niższej temperaturze i „zachowuje” mniej energii cieplnej/ mniejsze straty.

Zwiększenie emisyjności materiału ogniotrwałego powoduje wzrost energii cieplnej pochłanianej przez produkt. Ponieważ może to spowodować nadmierne wygrzewanie, które może wpłynąć na właściwości wypalanego produktu, praca palników musi być skorygowana do niższego poziomu. Daje to znaczne oszczędności paliwa.

Korzyści wynikające z zastosowania powłok GreenCorr:

 • Równomierny rozkład temperatury
 • Zmniejsza czas nagrzewania
 • Lepszy transfer ciepła
 • Jednolity rozkład temperatury
 • Obniżona temperatura pracy podłoża – mniejsze straty ciepła w materiałach ogniotrwałych
 • Wydłuża okres eksploatacji materiałów ogniotrwałych
 • Zmniejszone zużycie paliwa
 • Zredukowane przestoje
 • Zwiększona efektywność energetyczna
 • Lepsza sprawność
 • Wzrost wydajności
 • Zwiększona żywotność urządzeń
 • Zwiększony czas pracy urządzeń
 • Zapobiega zapyleniu pyłem z materiałów ogniotrwałych
 • Odporność na gazy, oleje, rozpuszczalniki i większość kwasów
 • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
 • Zredukowane „koksowanie”

Natryskiwanie cieplne
Powłoki ceramiczne