Rhino

Seria produktów Rhino Linings specjalizuje się w produktach polimocznikowych i poliaspartycznych o unikalnych właściwościach fizycznych i zaletach chemicznych nakładanych pod wysokim i niskim ciśnieniu przy proporcjach 1:1 oraz 2:1. Powłoki  zapewniają trwałe, monolityczne bariery ochronne, które chronią przed wilgocią, korozją i uderzeniami. Docelowo stosuje się je aby zapewnić jak największą trwałość różnorodnych materiałów przemysłowych na wielu różnych podłożach. Mogą one być dopasowane do dowolnego kształtu i do każdej grubości.
Podstawowe zastosowania oferowanych powłok dla to:

Pierwszorzędne i drugorzędne systemy uszczelniające

Więcej
Zaczynając na oszczędnościach związanych z ochroną i konserwacją zbiorników i sprzętu do drugorzędnych systemów zabezpieczających które zapewnią, że w przypadku jakichkolwiek wycieków chemikalia nie przedostaną się do otaczającego środowiska – nasze powłoki są inteligentną inwestycją która zapewnia ochronę zasobów. Oprócz natryskiwanych powłok poliuretanowych, polimiczników i hybrydowych powłok ochronnych oferujemy stałe (100%) powłoki polimerowe nie zawierające LZO, konwencjonalne powłoki o wysokiej zawartości substancji stałych, epoksydowe powłoki i podkłady które można natryskiwać, walcować lub nakładać bezpośrednio na przygotowany beton, geowłókninę, włókno szklane, metal lub podłoże ziemne.

Poniżej przedstawiamy niektóre produkty, które są najczęściej używane przy zabezpieczeniach:

Rhino Extreme™

Więcej
Rhino Extreme™ został opracowany do ekstremalnych warunków zewnętrzach i chłodniejszych podłoży. Powłoka ta jest często stosowana w zbiornikach różnego przeznaczenia. Jej zastosowania to przede wszystkim:

 • Pierwszorzędne i drugorzędne zabezpieczenia uszczelniające jako monolityczna, nieprzepuszczalna powłoka do celów przemysłowych, rolniczych i w przemyśle petrochemicznym
 • Zastosowania zewnętrzne związane z wodą, wilgotnością lub niskimi temperaturami
 • Ochrona podłóg i ścian przy przetwórstwie żywności, przechowywania żywności, weterynarii, obszarach produkcyjnych i laboratoriach
 • Warunki które wymagają szybkiego wiązania i utwardzenia
 • Środowiska silnie korozyjne

HiChem™

Więcej
HiChem™ jest produktem opracowanym w celu osiągnięcia wysokiej stabilności i odporności chemicznej. Jest często stosowany w środowiskach narażonych na chlor. Główne przeznaczenia tej powłoki to:

 • Środowiska wymagające wysokiej odporności chemicznej
 • Urządzenia związane z przetwórstwem chemikaliów
 • Ochrona betonu przed gazami na bazie siarczków
 • Pierwszorzędne i drugorzędne zabezpieczenia uszczelniające
 • Środowiska beztlenowe (zanurzeniowe)
 • Przemysł petrochemiczny przy produkcji ropy naftowej
 • Powłoki zbiorników
 • Rurociągi
 • Osadniki
 • Zbiorniki na ścieki

Hardline©

Więcej
Powłoka Hardline© została opracowana z myślą o maksymalnej odporności na uderzenia i ścieranie. Jest często używany ze zbiornikami na szlam, osadnikami i urządzeniami przeznaczonymi do transportu materiałów. Typowe zastosowanie Hardline© to:

 • Powłoki na elementach związanych z transportem materiału (zsypy, leje, rolki)
 • Powłoki ogólnego zastosowania
 • Skrzynie samochodów ciężarowych które wymagają najwyższej twardości
 • Elementy narażone na znaczne uderzenia
 • Powierzchnie narażone na transport materiałów
 • Pierwszorzędne i drugorzędne zabezpieczenia uszczelniające
 • Obiekty wodno-kanalizacyjne
 • Przepompownie
 • Zewnętrzne powierzchnie rur
 • Ochrona przed lekkim ruchem kołowym i pieszym

Rhino Hybrid™

Więcej
Rhino Hybrid™ jest produktem stworzonym do ochrony powierzchni przed korozją i ścieraniem w środowiskach zawierających wysoką wilgotność. Stosuje się go w studniach czerpalnych, przepompowniach i wieżach chłodniczych. Powłokę tą stosuje się przede wszystkim do:

 • Pierwszorzędne i drugorzędne zabezpieczenia uszczelniające
 • Zastosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności przy niskich lub wysokich temperaturach
 • Posadzki i powierzchnie magazynowe
 • Przepompownie i zbiorniki (np. szlamu)

Dodatkowo oferujemy szereg produktów do zastosowań z wodą pitną. Produkty te zostały poddane rygorystycznym testom i spełniają surowe normy NSF/ANSI 61 dla zastosowań z wodą pitną.

HiChem 11-70 PW

Więcej
HiChem 11-70 PW został opracowany jako trwała powłoka ochronna na bazie polimocznika o doskonałej odporności chemicznej. Został dopuszczony do użytku w zbiornikach o pojemności większej niż 5 galony (19l) i rur o średnicy 0,75″ (19mm) lub większej. Główne przeznaczenia tej powłoki to:

 • Środowiska wymagające wysokiej odporności chemicznej
 • Urządzenia związane z przetwórstwem chemikaliów
 • Ochrona betonu przed gazami na bazie siarczków
 • Pierwszorzędne i drugorzędne zabezpieczenia uszczelniające
 • Środowiska beztlenowe (zanurzeniowe)
 • Przemysł petrochemiczny przy produkcji ropy naftowej
 • Powłoki zbiorników
 • Rurociągi
 • Osadniki
 • Zbiorniki na ścieki

Pipeliner 5000

Więcej
Powłoka ta jest przeznaczona do napraw starzejących się lub poważnie uszkodzonych rurociągów (woda pina, kanalizacja), gazociągów i ropociągów. Tworzy ona samonośną rurkę polimocznikową na bazie rury. Typowe aplikacje to:

 • Naprawa starzejących się rurociągów
 • Powłoka konserwacyjna w środowiskach beztlenowych (zanurzeniowych)
 • Hydroizolacja betonowa
 • Powłoka na geowłókninach
 • Powłoki zbiorników
 • Zabezpieczenia uszczelniające
 • Stawy i zbiorniki wodne
 • Zbiorniki magazynowe
 • Aeratory, komory fermentacyjne, osadniki i studnie czerpalne

Woda i ścieki

Więcej
Jeżeli istnieje możliwość korozji, awarii lub przecieku – ciecz zawsze znajdzie drogę. Powłoki Rhino Linings to ponad 15 letnie doświadczenie w przemyśle i technologii. Są to sprawdzone powłoki które tworzą monolityczne rozwiązania zapobiegające korozji i przeciekom.

Sugerowane produkty przeznaczone dla środowisk wilgotnych to:

Seria HiChem™

Więcej
Seria HiChem™ jest produktem opracowanym w celu osiągnięcia wysokiej stabilności i odporności chemicznej. Jest często stosowany w środowiskach narażonych na chlor, jednak posiada także produkty przeznaczone do stosowania z wodą pitną zgodnie z NSF/ANSI 61. Powłoka ta osiąga wyższą sztywność i największą ilość usieciowania cząsteczkowego. Rhino HiChem™ zapewnia doskonałą odporność na korozję i nie pogarsza się od większości chemikaliów. Główne przeznaczenia tej powłoki to:

 • Środowiska wymagające wysokiej odporności chemicznej
 • Urządzenia związane z przetwórstwem chemikaliów
 • Ochrona betonu przed gazami na bazie siarczków
 • Pierwszorzędne i drugorzędne zabezpieczenia uszczelniające
 • Środowiska beztlenowe (zanurzeniowe)
 • Przemysł petrochemiczny przy produkcji ropy naftowej
 • Powłoki zbiorników
 • Rurociągi
 • Osadniki
 • Zbiorniki na ścieki

Seria Pipeliner™

Więcej
Powłoki Pipeliner™ 5000 i 5100 są specjalnie przystosowane aby spełnić normy NSF/ANSI 61. Są w szczególności odporne na uszkodzenia mechaniczne i są doskonałym rozwiązaniem w środowiskach korozyjnych lub narażonych na ścieranie. Typowe aplikacje to:

 • Naprawa starzejących się rurociągów
 • Powłoka konserwacyjna w środowiskach beztlenowych (zanurzeniowych)
 • Hydroizolacja betonowa
 • Powłoka na geowłókninach
 • Powłoki zbiorników
 • Zabezpieczenia uszczelniające
 • Stawy i zbiorniki wodne
 • Zbiorniki magazynowe
 • Aeratory, komory fermentacyjne, osadniki i studnie czerpalne

Posadzki przemysłowe

Więcej
Rodzina produktów przeznaczonych do zastosowań dekoracyjnych, naprawczych lub nawierzchniowych dla posadzek przemysłowych zawiera powłoki epoksydowe, poliasparaginowe, poliuretanowe i polimerowe do zastosowań komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych. Oferowane produkty zawierają szybkoschnące powłoki po pokrycia polimerowe, ale wszystkie są odporne na zużycie podczas dużego ruchu.

Typowe zastosowania:

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Hangary lotnicze
 • Kuchnie komercyjne
 • Szpitale
 • Hotele i kasyna
 • Zakłady produkcyjne
 • Elektrownie
 • Więzienia
 • Młyny celulozowo-papiernicze
 • Urządzenia kolejowe
 • Rafinerie
 • Sklepy detaliczne
 • Szkoły
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Zoo i obiekty weterynaryjne

Główne zalety powłok:

Żywice epoksydowe

 • Trwałość do 15 lat
 • Łatwy w użyciu i zastosowaniu
 • Brak zapachu
 • Wysoka zawartość substancji stałych
 • Wszechstronność
 • Odporność na ścieranie i chemikalia

Powłoki poliasparaginowe

 • Możliwość użytkowania po nałożeniu
 • Odporność na UV
 • Wysoki połysk
 • Formuły dekoracyjne
 • Monolityczne wiązanie z podłożem
 • Odporność na ścieranie i chemikalia

Poliuretan

 • Powłoki z certyfikatem NSF 61
 • Doskonały do redukcji drgań
 • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 • Monolityczne wiązanie z podłożem
 • Możliwość zastosowania dla zimnych podłoży
 • Możliwość zastosowania dla wysokich wilgotności
 • Odporność na ścieranie i chemikalia

W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy o kontakt.

Ochrona chemiczna

Więcej
Zaczynając na oszczędnościach związanych z ochroną i konserwacją zbiorników i sprzętu do drugorzędnych systemów zabezpieczających które zapewnią, że w przypadku jakichkolwiek wycieków chemikalia nie przedostaną się do otaczającego środowiska – nasze powłoki są inteligentną inwestycją która zapewnia ochronę zasobów. Oprócz natryskiwanych powłok poliuretanowych, polimiczników i hybrydowych powłok ochronnych oferujemy stałe (100%) powłoki polimerowe nie zawierające LZO, konwencjonalne powłoki o wysokiej zawartości substancji stałych, epoksydowe powłoki i podkłady które można natryskiwać, walcować lub nakładać bezpośrednio na przygotowany beton, geowłókninę, włókno szklane, metal lub podłoże ziemne.

Poniżej przedstawiamy niektóre produkty, które są najczęściej używane przy ochronie przed chemikaliami:

Rhino Extreme™

Więcej
Rhino Extreme™ został opracowany do ekstremalnych warunków zewnętrzach i chłodniejszych podłoży. Powłoka ta jest często stosowana w zbiornikach różnego przeznaczenia. Jej zastosowania to przede wszystkim:

 • Pierwszorzędne i drugorzędne zabezpieczenia uszczelniające jako monolityczna, nieprzepuszczalna powłoka do celów przemysłowych, rolniczych i w przemyśle petrochemicznym
 • Zastosowania zewnętrzne związane z wodą, wilgotnością lub niskimi temperaturami
 • Ochrona podłóg i ścian przy przetwórstwie żywności, przechowywania żywności, weterynarii, obszarach produkcyjnych i laboratoriach
 • Warunki które wymagają szybkiego wiązania i utwardzenia
 • Środowiska silnie korozyjne

HiChem™

Więcej
HiChem™ jest produktem opracowanym w celu osiągnięcia wysokiej stabilności i odporności chemicznej. Jest często stosowany w środowiskach narażonych na chlor. Główne przeznaczenia tej powłoki to:

 • Środowiska wymagające wysokiej odporności chemicznej
 • Urządzenia związane z przetwórstwem chemikaliów
 • Ochrona betonu przed gazami na bazie siarczków
 • Pierwszorzędne i drugorzędne zabezpieczenia uszczelniające
 • Środowiska beztlenowe (zanurzeniowe)
 • Przemysł petrochemiczny przy produkcji ropy naftowej
 • Powłoki zbiorników
 • Rurociągi
 • Osadniki
 • Zbiorniki na ścieki

Hardline©

Więcej
Powłoka Hardline© została opracowana z myślą o maksymalnej odporności na uderzenia i ścieranie. Jest często używany ze zbiornikami na szlam, osadnikami i urządzeniami przeznaczonymi do transportu materiałów. Typowe zastosowanie Hardline© to:

 • Powłoki na elementach związanych z transportem materiału (zsypy, leje, rolki)
 • Powłoki ogólnego zastosowania
 • Skrzynie samochodów ciężarowych które wymagają najwyższej twardości
 • Elementy narażone na znaczne uderzenia
 • Powierzchnie narażone na transport materiałów
 • Pierwszorzędne i drugorzędne zabezpieczenia uszczelniające
 • Obiekty wodno-kanalizacyjne
 • Przepompownie
 • Zewnętrzne powierzchnie rur
 • Ochrona przed lekkim ruchem kołowym i pieszym

Rhino Hybrid™

Więcej
Rhino Hybrid™ jest produktem stworzonym do ochrony powierzchni przed korozją i ścieraniem w środowiskach zawierających wysoką wilgotność. Stosuje się go w studniach czerpalnych, przepompowniach i wieżach chłodniczych. Powłokę tą stosuje się przede wszystkim do:

 • Pierwszorzędne i drugorzędne zabezpieczenia uszczelniające
 • Zastosowania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności przy niskich lub wysokich temperaturach
 • Posadzki i powierzchnie magazynowe
 • Przepompownie i zbiorniki (np. szlamu)

Dodatkowo oferujemy szereg produktów do zastosowań z wodą pitną. Produkty te zostały poddane rygorystycznym testom i spełniają surowe normy NSF/ANSI 61 dla zastosowań z wodą pitną.

HiChem 11-70 PW

Więcej
HiChem 11-70 PW został opracowany jako trwała powłoka ochronna na bazie polimocznika o doskonałej odporności chemicznej. Został dopuszczony do użytku w zbiornikach o pojemności większej niż 5 galony (19l) i rur o średnicy 0,75″ (19mm) lub większej. Główne przeznaczenia tej powłoki to:

 • Środowiska wymagające wysokiej odporności chemicznej
 • Urządzenia związane z przetwórstwem chemikaliów
 • Ochrona betonu przed gazami na bazie siarczków
 • Pierwszorzędne i drugorzędne zabezpieczenia uszczelniające
 • Środowiska beztlenowe (zanurzeniowe)
 • Przemysł petrochemiczny przy produkcji ropy naftowej
 • Powłoki zbiorników
 • Rurociągi
 • Osadniki
 • Zbiorniki na ścieki

Pipeliner 5000

Więcej
Powłoka ta jest przeznaczona do napraw starzejących się lub poważnie uszkodzonych rurociągów (woda pina, kanalizacja), gazociągów i ropociągów. Tworzy ona samonośną rurkę polimocznikową na bazie rury. Typowe aplikacje to:

 • Naprawa starzejących się rurociągów
 • Powłoka konserwacyjna w środowiskach beztlenowych (zanurzeniowych)
 • Hydroizolacja betonowa
 • Powłoka na geowłókninach
 • Powłoki zbiorników
 • Zabezpieczenia uszczelniające
 • Stawy i zbiorniki wodne
 • Zbiorniki magazynowe
 • Aeratory, komory fermentacyjne, osadniki i studnie czerpalne

Kompozyty dla infrastruktury

Więcej
Kompozyty epoksydowe do modernizacji obiektów infrastruktury są przeznaczone do ulepszeń sejsmicznych, ochrony przed wybuchami i kompozytową naprawą konwencjonalnych betonowych i zbrojonych konstrukcji które są zagrożone awarią.

Żywica 1310T dla zespolonej infrastruktury

Więcej
Rhino 1310T tworzy splecioną matrycę nasyconą włóknem węglowym lub szklanym. 1310T pozwala na długotrwałe wzmocnienie elementów jednocześnie będąc tańszym i szybszym sposobem niż konwencjonalne metody. Rozwiązania w zakresie używania włókien szklanych i ochrony przeciwwybuchowej są już stosowane w licznych konstrukcjach betonowych, murowych, stalowych i drewnianych w celu zwiększenia nośności i trwałości.

Główne cechy i zalety:

 • Szybkie wzmocnienie zwilżonym włóknem szklanym przy minimalnej wilgotności laminatu
 • Duża odporność na zmęczenie i wysoka wytrzymałość
 • Elastyczna powłoka z włókna szklanego pasuje do dowolnego kształtu
 • Niski ciężar i niewielka rozszerzalność termincza
 • Szybki montaż

Zastosowania:

 • Wzmocnienia ze względu na sejsmikę (żelbetowe belki, kolumny, rury)
 • Zbiorniki pod ciśnieniem
 • Odporne na zmęczenie części
 • Ograniczenie wpływu wybuchu
 • Sprzęt budowlany
 • Mosty i pomosty
 • Uszczelniacze zbiorników paliwa

Zadaszenia

Więcej
Seria DuraTite® przeznaczona na zadaszenia charakteryzuje się znakomitą przyczepnością, trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Powłoki te tworzą odkształcalną monolityczną membranę która może być nałożona znacznie szybciej niż w przypadku membran tradycyjnych.

DuraTite® 1065

Więcej
DuraTite® 1065 jest jednoskładnikowym, alifatycznym, elastomerem akrylowym. Ta dachowa powłoka wykazuje doskonałą przyczepność do różnych podłoży i systemów dachowych. Wysoce odblaskowa i jasnobiała powierzchnia powłoki obniża temperaturę powierzchni dachu, zmniejsza przyrost ciepła słonecznego, obniża koszty chłodzenia i minimalizuje skutki szoku termicznego na dachu i całej konstrukcji. Po utwardzeniu, DuraTite® 1065 wykazuje wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Główne cechy i zalety:

 • Szybkie wysychanie – powierzchnia jest sucha w dotyku w ciągu 1h
 • Nie przepuszcza wody – zapobiega jej przenikaniu
 • Elastyczna – dla długotrwałej odporności na uderzenia i pęknięcia
 • Trwała – wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 • Wysoka przyczepność – doskonała przyczepność do większości powierzchni
 • Niska pracochłonność – wymagane grubości można osiągnąć za pomocą jednej warstwy

DuraTite® 1070

Więcej
DuraTite® 1070 jest jednoskładnikowym, elastomerem akrylowym przeznaczonym do powłok dachowych. Powłoki wykonane za pomocą DuraTite® 1070 wykazują doskonałą przyczepność do różnych podłoży i może być stosowana jako podkład lub warstwa nawierzchniowa na powłokach uretanowych lub butylowych. Wysoce odblaskowa i jasnobiała powierzchnia powłoki obniża temperaturę powierzchni dachu, zmniejsza przyrost ciepła słonecznego, obniża koszty chłodzenia i minimalizuje skutki szoku termicznego na dachu i całej konstrukcji. Po utwardzeniu, DuraTite® 1065 wykazuje wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Główne cechy i zalety:

 • Szybkie wysychanie – powierzchnia jest sucha w dotyku w ciągu 1h
 • Nie przepuszcza wody – zapobiega jej przenikaniu
 • Elastyczna – dla długotrwałej odporności na uderzenia i pęknięcia
 • Trwała – wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 • Wysoka przyczepność – doskonała przyczepność do większości powierzchni
 • Niska pracochłonność – wymagane grubości można osiągnąć za pomocą jednej warstwy
 • Przyjazna środowisku – niska zawartość LZO

DuraTite® 1380

Więcej
DuraTite® 1380 jest jednoskładnikową powłoką silikonową w postaci płynu przeznaczoną do zastosowań na nowych powierzchniach, jak i na istniejących powłokach. Tworzy ona oddychającą membranę, która zapewnia ochronę odsłoniętych i pokrytych powierzchni dachowych przed warunkami atmosferycznymi. DuraTite® 1380 może być stosowana w szerokim zakresie temperatur i wilgotności na pionowych ścianach, elementach murowanych, betonowych, metalowych, membranach jednowarstwowych i systemach pianek uretanowych.

Główne cechy i zalety:

 • Szybkie wysychanie – powierzchnia jest sucha w dotyku w ciągu 1h
 • Nie przepuszcza wody – zapobiega jej przenikaniu
 • Elastyczna – dla długotrwałej odporności na uderzenia i pęknięcia
 • Trwała – wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 • Wysoka przyczepność – doskonała przyczepność do większości powierzchni

DuraTite® 1395

Więcej
DuraTite® 1395 jest jednoskładnikową powłoką silikonową w postaci płynu o niskiej zawartości LZO i wysokiej zawartości części stałych przeznaczoną do zastosowań na nowych powierzchniach, jak i na istniejących powłokach. Tworzy ona oddychającą membranę, która zapewnia ochronę odsłoniętych i pokrytych powierzchni dachowych przed warunkami atmosferycznymi. DuraTite® 1380 może być stosowana w szerokim zakresie temperatur i wilgotności na pionowych ścianach, elementach murowanych, betonowych, metalowych, membranach jednowarstwowych i systemach pianek uretanowych.

DuraTite® 1395B jest jednoskładnikowym żelem silikonowym który jest przeznaczony do uszczelnienia elementów złącznych, kołnierzy i odpływów. Doskonała przyczepność sprawia, że nadaje się on do napraw bezpośrednio na metalu, piance poliuretanowej, gładkich powierzchniach, jak i EPDM.

Główne cechy i zalety:

 • Szybkie wysychanie – powierzchnia jest sucha w dotyku w ciągu 1h
 • Nie przepuszcza wody – zapobiega jej przenikaniu
 • Elastyczna – dla długotrwałej odporności na uderzenia i pęknięcia
 • Trwała – wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 • Wysoka przyczepność – doskonała przyczepność do większości powierzchni
 • Przyjazna środowisku – niska zawartość LZO

Dla transportu

Więcej
Będąc pionierem branży powłok na podwoziach samochodów, Rhino Linings może pochwalić się ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie ochrony milionów pick-upów. Mimo, że najbardziej popularna jest rozpylana wykładzina na ciężarówki, dział Rhino Vehicle Protection specjalizuje się w opracowywaniu sprayu do ochrony szerokiej gamy pojazdów, w tym:

 • Samochody ciężarowe
 • Pojazdy floty
 • Jeepy®
 • Przyczepy i samochody kempingowe
 • Pojazdy budowlane
 • Pojazdy ratunkowe
 • Łodzie
 • Pojazdy wojskowe
 • Pojazdy terenowe

Rhino TuffGrip®

Więcej
Powłoki TuffGrip® uznawane są za najlepsze na świecie powłoki do natrysku skrzyń ładunkowych! Natryskiwany do 1/4 cala (6mm), zapewnia wytrzymałość i stabilność koloru, zachowując jednocześnie antypoślizgową przyczepność, dzięki której produkty Rhino Linings® stały się legendarne!

Cechy i zalety
 • Doskonała antypoślizgowość … # 1 powód, dla którego jest to najpopularniejszy produkt!
 • Dobra odporność na uderzenia
 • Doskonała odporność na ścieranie
 • Doskonała odporność na korozję
 • Dobra odporność chemiczna
 • Zmniejsza hałas spowodowany drganiami i uderzeniami
 • Pełna gama kolorów dostępna z powłoką UV

Typowe zastosowania

 • Skrzynie – dla codziennego użytkowania
 • Wnętrza pojazdów
 • Zewnętrzne elementy pojazdów
 • Akcesoria samochodowe, takie jak osłona kratki, stopień boczny itp.
 • Pokłady/tarasy (od drewna do betonu)
 • Podłogi w lodówkach i zamrażarkach przemysłowych (zalecane media transmisyjne do podłóg antypoślizgowych)
 • Schody
 • Przyczepy do przewozu koni
 • Pojazdy sportowe

Rhino HardLine®

Więcej
HardLine® coating is Rhino Linings Corporation’s hardest truck bed lining yet. Sprayed up to 1/8″ of an inch, it is best for surfaces exposed to heavy impact and scratching. The HardLine bed liner is strong, great-looking, and provides your bed liner with the ultimate protection.

Powłoka HardLine® to najtwardsza powłoka skrzyni firmy Rhino Linings. Natryskiwany do 1/8 cala (3mm), najlepiej nadaje się do powierzchni narażonych na silne uderzenia i zadrapania. Połoka HardLine dla skrzyń jest mocna, świetnie wygląda i zapewnia twojej skrzyni najwyższą ochronę.

Cechy i zalety

 • Doskonała odporność na uderzenia
 • Dobra odporność na ścieranie
 • Doskonała odporność na korozję
 • Bardzo dobra odporność chemiczna
 • Zmniejsza hałas spowodowany drganiami i uderzeniami
 • Ekonomiczne rozwiązanie
 • Czarne lub niestandardowe ciemne kolory dostępne z lakierem UV

Typowe zastosowania

 • Skrzynie pick-upów, podłogi, koła, wahacze itp…
 • Pojazdy do prac terenowych i dla basenów (doskonała ochrona chemiczna)
 • Pojazdy komercyjne
 • Doskonała antypoślizgowa powierzchnia w połączeniu z medium transmisyjnym
 • Przyczepy przewożące koparki i inne pojazdy gąsienicowe, takie jak przyczepy do skuterów śnieżnych
 • Fermentatory i osadniki
 • Głośniki
 • Twarda powłoka do pianek EPS, takich jak znaki i formy architektoniczne

Rhino Rhino Hybrid™

Więcej
Powłoka Rhino Hybrid ™ oferuje najlepsze z obu światów, odporność na korozję i chemikalia. Rozpylany do 1/8 cala (3mm) zapewnia doskonałą odporność na uderzenia i doskonale się sprawuje w najtrudniejszych warunkach.

Cechy i zalety

 • Bardzo dobra odporność na uderzenia i ścieranie
 • Doskonała odporność na korozję
 • Bardzo dobra odporność chemiczna
 • Zmniejsza hałas spowodowany drganiami i uderzeniami
 • Elastyczne i trwałe połączenie
 • Pełna gama kolorów dostępna z powłoką UV

Typowe zastosowania

 • Skrzynie pick-upów
 • Pojazdy komercyjne
 • Doskonała antypoślizgowa powłoka w połączeniu z medium transmisyjnym
 • Powłoki zbiorników
 • Drugorzędne systemy uszczelniające
 • Uzupełnienie betonu w miejscach takie jak włazy
 • Przewody rurowe, wewnętrzne i zewnętrzne
 • Fermentatory i osadniki
 • Twarda powłoka do pianek EPS, takich jak znaki i formy architektoniczne

Rhino Extreme™

Więcej
Powłoka Rhino Extreme ™ jest jednym z nowszych dodatków do linii produktów Rhino Linings® dla samochodów przemysłowych. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów Rhino Linings, powłoka Rhino Extreme zapewnia doskonałą odporność na chemikalia i korozję, a także doskonałą odporność na uderzenia, aby wytrzymać duże obciążenia. Natryskiwana do 1/8 cala (3mm), jest powłoką ochronną, która łączy się z praktycznie wszystkimi podłożami o dowolnym wymiarze, w tym z metalami, drewnem, betonem i włóknem szklanym, więc jeśli chcesz wytrzymałej powłoki do ciężarówek ten produkt spełni Twoje wszystkie oczekiwania!

Cechy i zalety

 • Doskonała odporność na uderzenia i ścieranie
 • Doskonała odporność na korozję
 • Doskonała odporność chemiczna
 • Zmniejsza hałas spowodowany drganiami i uderzeniami
 • Doskonałe właściwości fizyczne, w tym odporność na rozciąganie, rozdarcie i wydłużenie
 • Pełna gama kolorów dostępna z powłoką UV

Typowe zastosowania

 • Skrzynie pick-upów, podłogi, koła, wahacze itp…
 • Powłoki przeciwwybuchowe
 • Pojazdy komercyjne
 • Doskonała antypoślizgowa powierzchnia w połączeniu z medium transmisyjnym
 • Fermentatory i osadniki
 • Drugorzędne systemy uszczelniające
 • Uzupełnienie betonu w miejscach takie jak włazy
 • Przewody rurowe, wewnętrzne i zewnętrzne
 • Twarda powłoka do pianek EPS, takich jak znaki i formy architektoniczne

Rhino SolarMax®

Więcej
SolarMax® protective coating is the next generation of spray-on truck bed liner vehicle protection. Sprayed up to 1/8″ of an inch, this unique, aliphatic formulation, combines toughness with maximum color stability. With its long-lasting color and UV protection, SolarMax applications tend to look great and last much longer than most bed liners!

Powłoka ochronna SolarMax® to kolejna generacja ochrony skrzyni pojazdu. Ten wyjątkowy, alifatyczny preparat, rozpylany do 1/8 cala (3mm), łączy wytrzymałość z maksymalną stabilnością koloru. Dzięki długotrwałej ochronie koloru i ochronie przed promieniowaniem UV, zastosowania SolarMax wyglądają świetnie i trwają znacznie dłużej niż większość innych powłok do skrzyń!

Cechy i zalety

 • Bardzo dobra odporność na uderzenia i ścieranie
 • Doskonała odporność na korozję
 • Dobra odporność chemiczna
 • Zmniejsza hałas spowodowany drganiami i uderzeniami
 • Doskonała ochrona przed warunkami pogodowymi
 • Doskonałe właściwości fizyczne, w tym odporność na rozciąganie i rozdarcie
 • Dostępny jest pełny zakres kolorów, z wyjątkiem pereł i metalicznych

Typowe zastosowania

 • Skrzynie ciężarówek – które nie wymagają lakierów UV
 • Zastosowania morskie
 • Zamiennik dla farb
 • Przejścia, klatki schodowe i pokłady
 • Ochrona podłóg i ścian
 • Każda aplikacja na zewnątrz wymagająca szybkiego, kolorowego środka chemicznego, takiego jak hydranty przeciwpożarowe lub w innym kolorze bhp
 • Twarda powłoka do pianek EPS, takich jak znaki i formy architektoniczne

Rhino Eco-Coat®

Więcej
Powłoka ochronna Rhino Eco-Coat® szybko i bezproblemowo rozwiązuje problem odmładzania starszych pojazdów rekreacyjnych i dachów naczep. Kosztuje znacznie mniej niż wymiana gumy lub dachu samochodu co kilka lat. Powłoka ochronna Rhino Eco-Coat zawiera stabilizatory UV i pigment aluminiowy, który tworzy długoterminową barierę przed wtargnięciem wody. Oferuje również wysoki współczynnik odbicia.

Cechy i zalety

 • Bezszwowa w 100%
 • 3 razy dłuższe życie niż w przypadku dachów z tworzywa sztucznego
 • Doskonałe właściwości fizyczne, w tym odporność na rozciąganie, rozdarcie i wydłużenie
 • W przeciwieństwie do pokrycia dachowego, powłoka ochronna Rhino Eco-Coat nie jest łatwa do uszkodzenia
 • Ekonomiczne rozwiązanie

Rhino Shine

Więcej
Jeśli nie posiadasz alifatycznej powłoki lub warstwę wierzchnią UV skrzyni twoja okładzina wyblaknie. Rhino Shine™ Ultra jest specjalnie opracowany, aby przywrócić wygląd jakiejkolwiek natryskiwanej poliuretanowej/polimocznikowej powłoki bez kosztownych procedur jak w przypadku innych firm. Rhino Shine Ultra zapewnia:

Cechy

 • Wysoki połysk
 • Odporność chemiczna
 • Doskonała ochrona przed wilgocią i środowiskiem
 • Chroni okładziny przed utlenianiem i blaknięciem powodowanym przez nasłonecznienie
 • Łatwy w aplikacji i dostępny w kilku kolorach
 • Może być aplikowany przez ciebie lub autoryzowanego aplikatora Rhino Linings®

Rhino RhinoPro™ Cartridge System

Więcej
The RhinoPro™ Cartridge System liners offer a permanent protective barrier between your vehicle and the outside environment, safeguarding it from rust, dents, scratches, and corrosion. Sprayed up to 1/16” of an inch, the RhinoPro cartridge system is great for truck bed liners, small jobs and hard to reach places. This tough-as-nails bed liner provides your truck strong, great looking protection at a great value.

System kartridży RhinoPro ™ zapewnia trwałą barierę ochronną pomiędzy pojazdem a otoczeniem zewnętrznym, zabezpieczając ją przed rdzą, wgniataniem, zadrapaniami i korozją. Natryskiwany do 1/16 cala (1,5mm), system kartridży RhinoPro doskonale nadaje się dla skrzyń ciężarówek oraz małych i trudno dostępnych miejsc. Ta wytrzymała powłoka zapewni Twojej ciężarówce mocną i świetnie wyglądającą ochronę w doskonałej cenie.

Cechy i zalety

 • Natryskiwany do 1/16 cala (1,5mm)
 • Dobra odporność na ścieranie
 • Doskonała odporność na korozję
 • Bardzo dobra odporność chemiczna
 • Zmniejsza hałas spowodowany drganiami i uderzeniami
 • Doskonała odporność na uderzenia

Typowe zastosowania

 • Skrzynie ciężarówek
 • Małe prace naprawcze w trudno dostępnych miejscach

Rhino RhinoChrome™

Więcej
Rhino RhinoChrome ™ to dwuskładnikowa powłoka poliamidowa opracowana przez zespół laboratoriów Rhino w celu zapewnienia wytrzymałej, odpornej na promieniowanie świetlne i odpornej na blaknięcie bariery dla starszych powłok poliuretanowych i polimocznikowych.

Typowe zastosowania

 • Skrzynie ciężarówek – codzienne użytkowanie
 • Wnętrze pojazdów
 • Elementy zewnętrzne pojazdów
 • Akcesoria samochodowe, takie jak osłona kratki, stopień boczny itp.
 • Głośniki audio
 • Osłony zderzaków
 • Flary kół
 • Podłogi
 • Każda powierzchnia, która wymaga odmłodzenia wyblakłych powierzchni czarnego polimocznika

 

Nazwy produktów Rhino są własnością Rhino Linings.